Forside Hvordan Erfaringer Baggrund Priser Kontakt

om relationer og terapi:
Vi mennesker prøver, så godt vi kan, at være værdifulde for dem, vi holder af.
Tidligere reaktionsmønstre, som engang var nyttige for os, dukker ofte op i nutiden
og kan gøre livet vanskeligt for os. Under terapi kan du - eventuelt sammen med nogle af dine
nærmeste - undersøge tanker, følelser og kommunikationsmønstre og afprøve mere
hensigtsmæssige måder at tænke og handle på.

 

Relationer præget af nærvær, anerkendelse og respekt, heler gamle sår.

De vigtigste relationer er de nære relationer, men en relation til en terapeut eller anden fagperson kan også være betydningsfuld.

 

Mennesker har en levende forestillingsevne. De tanker vi gør os om vores liv, de billeder vi ser for os,

og de historier vi fortæller os selv og andre betyder - sammen med vores handlinger - meget for vores kropslige og mentale sundhed.


Under terapi kan vi sammen udforske og udbygge dine tanker, billeder, historier og kropslige reaktioner, så de bliver så konstruktive og hjælpsomme for dig som muligt.

 

om familie- og parterapi
Det er ikke vigtigt, om noget er ”rigtigt” eller ”forkert”, men om familien fungerer på en måde,

så den er god at være i for alle familiemedlemmerne. Når ét familiemedlem mistrives, er der

ingen i familien, der trives.

 

Under familie- og parterapi kan du bl.a. øve dig i at udtrykke, hvad du har brug for, og hvad du

vil have og ikke vil have på en sådan måde, at du - uden at krænke nogen - bliver hørt i netop din familie.
Du kan også øve dig i at lytte til din familie på en sådan måde, at de faktisk føler sig hørt.
Du kan blive bedre til at udtrykke din kærlighed på en sådan måde, at din familie faktisk mærker den.

 

Det er hjælpsomt at skelne mellem indhold og proces i en samtale: Mellem hvad der siges og hvordan.

 

Vi har sikkert alle erfaring for, at det ikke lader sig gøre at ændre på andre, selvom det kan virke

tillokkende at prøve. Til gengæld medfører selv den mindste oprigtige ændring af din egen adfærd,

at resten af familien vil reagere anderledes og dermed også ændre sig.

Forskellighed giver mulighed for, at familiemedlemmer kan supplere hinanden og udvikle sig.

 

om børn og unge:
De voksne bliver nødt til at vise børnene, hvordan de gerne vil have familien til at fungere. Børn og unge lærer af det, de ser og mærker, og ikke af, hvad de får forklaret.
Børn og unge har ikke erfaring nok til at være ansvarlige for stemningen i familien!

 

Hvis der er dårlig stemning i familien, er det vigtigt at tale med børnene og de unge, da de ellers vil tro, at det er dem selv, der er forkerte eller skyldige,

 

”Jalousi” hos børn og unge dækker oftest over, at de ikke føler sig anerkendte og værdifulde, og de kommer til at føle sig forkerte, hvis forældrene ikke ser dette. Det er yderst vigtigt for børn og unge - som for voksne - at mærke, at de er værdifulde i familien.

 

Kritik føles som om ”de voksne slår med tungen”.

 

Børn og unge vil altid forsøge at samarbejde - ofte langt ud over, hvad der er sundt for dem. Også selv om det nogle gange kan være svært for de voksne at se, at det faktisk er det, de yngre familiemedlemmer prøver på.


Opfatter de voksne ikke barnets eller den unges anstrengelser, kan det medføre, at barnet eller den unge opgiver at holde fast i, hvad de selv føler, hvad de vil og ikke vil, kan lide og ikke kan lide. Det er vigtigt, de voksne får hjælp til at bryde mønsteret og får talt med børnene, så disse igen får næring til deres selvfølelse.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening

Kontakt Gertrud Nøhr